Ina: Het lukte me maar niet om met enige regelmaat mijn huis op te ruimen. Ineke heeft een poetsschema voor me uitgewerkt, dat zelfs rekening houdt met mijn agenda. Als ik het schema aanhoud, dan blijven alle ruimtes in huis opgeruimd. En ik hou tijd over om leuke dingen te doen!